Neostoric - helhetshälsa på nätet.

Klor (Cl)

Fakta & Funktion: Klor återfinns i de röda blodkropparna och andra celler, men det mesta finns i blodplasma och vävnadsvätskorna. Klor tas upp i tunntarmen och utsöndras via njurarna och svetten. Tillsammans med natrium upprätthåller klor det osmotiska trycket i kroppsvätskorna, ingår i magsaften och medverkar i regleringen av syra-basbalansen.

Naturliga Källor: salt, grönsaker, oliver, tomater, kranvatten