Neostoric - helhetshälsa på nätet.

Kalium (K)

Fakta & Funktion: Kalium utgör 5% av mineralinnehållet i kroppen och finns till 98% i cellvätskor i form av laddade joner, elektrolyter. Resten finns i serumet för de röda blodkropparna. Kalium absorberas väl i tunntarmen och regleras av njurarna.
Tillsammans med natrium reglerar det syra-basbalansen och vätskebalansen. Gynnar även utsöndring av insulin och är viktigt för överföring av impulser mellan nervceller och för muskelsammandragning och normal hjärtrytm. Det främjar utdrivning av slaggprodukter, ökar syretillförseln till hjärnan, sänker blodtryck, stimulerar magvätskor.

Fiender: tillagning.

Naturliga Källor:
banan, citrusfrukter, gröna bladgrönsaker, potatis, tomater och ananas

Bristsymtom:
ödem, högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, nervositet, trötthet och ledinflammation.