Neostoric - helhetshälsa på nätet.

Fetters uppbyggnad

Vanligt fett från mat kallas triglycerider och tillhör gruppen lipider, som definieras som fettlösliga, naturligt förekommande molekyler. Andra lipider är t ex steroider (kolesterol, hormoner), och vaxer (bivax).

Triglycerider är uppbyggda av en glycerolmolekyl och tre fettsyror.
Fettsyror tillhör gruppen karboxylsyror, som består av kol, väte och syre. Alla fettsyror är uppbyggda av en kedja av mellan 4 och 22 kolatomer. Hur dessa är bundna till varandra, och därmed hur många väteatomer kedjan innehåller, bestämmer om fettsyran kallas mättad, omättad eller fleromättad.
En triglycerid kan innehålla olika sorters fettsyror av varierande längd och mättnad, men delas in efter den mest dominerande.

Ett mättat fett är mest stabilt och har enkelbindningar mellan kolatomerna. De 2 resterande platserna (valenselektronerna) fylls av väteatomer. Ibland har två kolatomer tappat varsin väteatom och binder istället ihop sig med en dubbelbindning och då är fettet omättat. Enkelomättade fetter har alltså en dubbelbindning och fleromättade har två eller flera.

Ju mer omättad en fettsyra är, desto mer reaktiv är den. Fleromättade fettsyror oxiderar lätt, dvs härsknar. Detta kan ske redan vid framställningen av oljan, men även inuti kroppen. Vid oxidation uppstår fria radikaler. Oxidation sker vid värme, luft, fukt och ljus.

Omättade fettsyror delas in ytterligare i omega-familjer, t ex omega-3, omega-6, omega-7 och omega-9. Siffrorna avslöjar var i kedjan den första dubbelbindningen sitter räknat från slutet.