Neostoric - helhetshälsa på nätet.

Chakran

Chakra betyder hjul på sanskrit och är energicentra där vi tar in ny energi och släpper ut gammal. Vi har sju huvudchakran, som jag går igenom här. Dessa har förbindelse med körtlarna i kroppen och påverkar också organen som är knutna av respektive körtel och vid obalans kan problem uppstå i kroppen. Varje chakra har även ett symboliskt budskap som faktiskt går att jämföra både med de sju sakramenten och med de sju delarna i kabbalan.
För att få balans i sina chakran kan man gå igenom varje chakras budskap och lösa de problem man har i olika stadier i livet.

Första Chakrat ”rotchakrat”
Organ: binjurarna – adrenalin, noradrenalin, kortisol
Står för: materiella verkligheten basen, stammen – allt är ett, vi är alla lika. Om du är negativ mot andra är du negativ mot dig själv.
Obalans leder till otrygghet, man kanske känner sig som ett offer i samhället. I gruppen tar man sällan ansvar, utan ledaren tar på sig allt. Gör dig fri från gruppens övertygelser. Vilka är dina egna?
Håll dina löften, behandla folk rättvist och med respekt.

Andra Chakrat ”sakralchakrat”
Organ: äggstockar, testiklar – östrogen, progesteron, testosteron
Står för: sexualitet, arbete och fysiska behov hedra varandra, relationer, förmåga att välja, handla hedervärt och med integritet
Obalans kan leda till problem med sexlivet, menstruationsproblem, matsmältningsproblem.
Vi ska lära oss att samspela med andra på ett medvetet plan. Skapa band till människor som bidrar till vår utveckling och bryta med människor som hämmar den.
Problem med sin roll i familjen eller samhället och med familjens förväntningar leder till blockeringar. Vi behöver tillräcklig inre styrka så vi kan handskas med yttre makt utan att sälja vår själ.

Tredje Chakrat ”Solar Plexus-chakrat”
Organ: bukspottkörteln – insulin, glykogen, somatostatin
Står för: jaget, personligheten, självaktning, fysisk njutning, uthållighet, överlevnadsinstinkt.
Vi tar själva på oss ansvaret för hurdana personer vi kommer att bli.
Att utveckla självförtroende så man vågar sträva mot ett mål är ett sätt att använda sin inre kraft för att åstadkomma förändring.

Fjärde Chakrat ”hjärtchakrat”
Organ: Hjärtat – tymuskörteln – tymosin
Står för: kärlek, förlåtelse och medkänsla,
Obalans kan leda till svartsjuka, bitterhet, ilska, hat och oförmåga att förlåta, rädsla för ensamhet och för att följa sitt hjärta
Att älska sig själv på fjärde chakrats nivå betyder att lyssna på sitt hjärtas budskap
Förstå att negativa känslor bara skadar dig själv. Se inte dig själv som ett offer – gå vidare.
Vad älskar jag, vad är mina behov?
Man bör inte fastna vid trauman. Man ska komma över smärtan, man måste inte skylta med den.

Femte Chakrat ”halschakrat”
Organ: Halsen – sköldkörteln, bisköldkörteln – tyroxin, trijodtyronin, kalcitonin
Står för: vilja och självförverkligande, meningen med livet, viljans kraft, lyssna till din inre röst

Sjätte Chakrat ”pannchakrat”
Organ: hypofysen – tillväxthormon, prolaktin, oxytocin
Står för: medvetandet, intuition, insikt och visdom sök sanningen, överge uppfattningar som är osanna, var öppen, stöd andra människor

Sjunde Chakrat ”kronchakrat”
Organ: tallkottkörteln – melatonin
Står för: andlighet lev i nuet, kalla tillbaka anden – avsluta allt det vi lämnat oavslutat i livets olika skeden. släpp taget om anden före döden. ger kraft att frigöra oss från våra tidigare erfarenheter så att vi inte behöver bära döden med oss. Släpp taget om det förflutna och gå vidare.