Neostoric - helhetshälsa på nätet.

Kinesisk Medicin

Under de senaste årtiondena har västvärlden börjat uppmärksamma kinesisk medicin på allvar. I själva verket har den existerat och utvecklats i tusentals år. Kinesisk medicin är inriktad på att stärka kroppen och återställa balans. Den är holistisk, dvs. utgår från en helhetssyn och inga skarpa gränser dras mellan kroppen, psyket och själen.

I kinesisk medicin är går man till grunden med problemen och lindrar inte bara symtomen.

Grundläggande begrepp för kinesisk medicin är yin och yang, dao och de fem elementen. Yin och Yang är de två motpolerna i universum. Yin står för mörker, måne, kvinna, fukt, kyla, vila och jord. Yang står för ljus, sol, man, torka, värme, aktivitet och himmel. De är motsatta krafter som inte kan existera utan varandra. De är som sol- och skuggsidan av ett och samma berg. I medicinen delar man in det mesta i kroppen efter yin eller yang, som organen och meridianerna.

Dao betyder ”vägen” på kinesiska. Vägen vi ska vandra om vi lever rätt, att leva i balans med världsalltet.

De fem elementen trä, eld, jord, metall och vatten kan ses som krafter som står i förbindelse med varandra. Samspelet mellan dem sker i en viss ordning i två huvudsakliga cykler; den närande och den kontrollerande. Varje element föder ett annat element och kontrollerar ett annat. I varje element ingår ett yin- och ett yangorgan och man kan bestämma vilken behandling som är lämplig när man vet vilket element som hamnat i obalans.

Kroppens fem substanser är qi(livsenergi), essenser, vätskor, shen och blod.

Essenser (jing) har ingen motsvarighet i västvärlden, men de ger kroppen dess fysiska struktur och påverkar hur stark och vital man är. Skillnaden mellan essens och qi skulle kunna liknas med att essenserna är batteriet som gör så att qi kan utföra de dagliga funktionerna.

Kroppsvätskor (jing ye) utgörs av alla vätskor i kroppen utom blodet. När vi ätit och druckit separeras grumliga och klara vätskor från varann i mjälten. De grumliga går till tunntarmen och de klara går till lungorna och delas där upp i jin och ye. Jin sprids av lungorna och är de lätta vätskorna som svett, tårar och saliv. De cirkulerar med qi och ger näring och befuktar hud, hår och muskler. Ye är tyngre och tjockare vätskor och går vidare till njurarna för att sedan cirkulera i det inre och ge näring och befukta hjärna och leder.

Shen kan översättas med livsande och är människans vitalitet och livsgnista. Det omfattar även vår intellektuella, känslomässiga och andliga kapacitet

Blod är mer omfattande i kinesisk medicin än i väst. Förutom att det ger näring till vävnader och organen så skapas det av näringsämnen från maten och av essenser från njurarna. Blodet lagras i levern och hjärtat och lungorna sköter cirkulationen. Blodets huvudfunktioner är att ge näring till organ, muskler, senor och leder, men även att hjälpa och förankra shen. Vid brist på blod kan man därför bli ångestfylld och irriterad.